•  

    slider Dobro chorego nawyższym prawem

Katalog usług

Badanie podmiotowe (wywiad), badanie przedmiotowe, analiza dostarczonych badań dodatkowych, zlecenie badań dodatkowych, wypisanie recept, informacja writing a review paper writing an analysis paper i instrukcja o sposobie przyjmowania leków.

Cena: 200,00 zł

Immunoterapia polega na podawaniu najwyższej dobrze tolerowanej dawki szczepionki alergenowej. Lecz zanim zostanie osiągnięta ta dawka, koniecznych jest kilka wizyt celem podawania wzrastających dawek tej szczepionki.

Cena: 50,00 zł

Podczas immunoterapii alergenowej, najwyższa dobrze tolerowana dawka podtrzymująca szczepionki powinna być podawana co 4-6 tygodni.

Cena: 50,00 zł

Pracownia Spirometryczna Gabinetu posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Spirometria diagnostyczna wymaga współpracy Pacjenta z osobą badającą. Jest możliwa do wykonania od 5 roku życia. Do spirometrii trzeba się odpowiednio przygotować.

Cena: 100,00 zł

To badanie pozwala sprawdzić, w jakim stopniu u danego Pacjenta można za pomocą leków poprawić drożność oskrzeli. Badanie polega na wykonaniu badania wyjściowego spirometrycznego, następnie podaniu wziewnego leku rozkurczowego i po 15-30 minutach ponownej spirometrii.

Cena: 150,00 zł

Jest to badanie pozwalające wykryć nadreaktywność oskrzeli, cechę charakterystyczną astmy i jeszcze kilku chorób, głównie układu oddechowego. Trwa około 1 godziny. Badanie wymaga wcześniejszego umówienia się i odpowiedniego przygotowania.

Cena: 200,00 zł

Jest to badanie przydatne w celu pokazania związku obserwowanych objawów astmatycznych z wziewnych alergenem np. mąka u piekarzy, roztocza kurzu domowego, pyłki trwa, alergen kota itp. Badanie trwa ok. 12 godzin. Wykonane jest jedynie po wcześniejszym umówieniu.

Cena: 500,00zł

Testy te mogą być wykonywane u Pacjentów w okresie remisji choroby, którzy nie przyjmują leków przeciwhistaminowych typu: Zyrtec, Clemastin, Loratadyna, Telfast itp.

Cena: 10,00 zł za 1 punkt

Wykonujemy je na skórze pleców. Konieczne są 3 wizyty:

  • I – przyklejanie testów,
  • II – odklejanie testów z alergenami po 48h,
  • III – odczyt ostateczny po 96h.

Cena: Panel europejski  400,00 zł

** – możliwe są testy kontaktowe z zestawami niestandardowymi dostępnymi na rynku alergenów, ale wymaga to uzgodnienia z pacjentem indywidualnie rodzaju i ceny przed ich sprowadzeniem

Zaletą tych testów jest precyzyjna ocena stężenia swoistych przeciwciał lgE przeciwko konkretnym alergenom wyrażonego w KU/L. Mogą być wykonane w czasie nasilenia choroby i w czasie stosowania leków przeciwhistaminowych.

Cena:  zestaw Polycheck 20 alergenów – 200,00 zł | 30 alergenów – 300,00 zł; zestaw Alex 295 alergenów – 1200,00 zł

Niekiedy stomatolodzy żądają od Pacjenta wykonania testu tolerancji leku miejscowo znieczulającego potrzebnego do ekstrakcji zęba. Wykonujemy to po uprzednim umówieniu się z pacjentem i dostarczeniu przez niego odpowiedniego leku nie zawierającego adrenaliny!

Cena: 200,00

Wzrost stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym u chorych na astmę zapowiada pogorszenie choroby. Wzrost stężenia powyżej 25 ppb u chorych na astmę uznaje się za wynik wymagający zwiększenia intensywności leczenia przeciwzapalnego.

Cena: 150,00 zł.

 

 

złote płuca